Seminár o informačnej a kybernetickej bezpečnosti v rámci konferencie Security Bratislava 2016

7. 9. 2016

  • 13:00 — 13:30Služby dôvery vo svete eIDAS z pohľadu certifikačnej autority (prednášajúci: Mgr. Petra Vydrová, LL.M)
  • 13:30 — 14:00Ochrana perimetra dátovej siete (z pohľadu spoločnosti Cisco)
  • 14:00 — 14:30Prestávka na občerstvenie
  • 14:30 — 15:00 Bezpečnosť SCADA/ICS priemyselných systémov v digitálnom svete (z pohľadu spoločnosti Fortinet, spojená s praktickou ukážkou) 15:00 — 15:30 Smernica o bezpečnosti sietí a informačných systémov (NIS Directive) z pohľadu CSIRT.SK
  • 15:30 — 16:30 Panelová diskusia (“pri okrúhlom stole”) spojená s občerstvením na tému Nariadenia eIDAS, GDPR a smernica NIS v slovenskom prostredí — výzvy a dopady (moderujú: Ivan Makatúra (SASIB), Rastislav Machel (ENISA NLO for Slovakia)) - účastníci panela budú prednášajúci a ďalšie zaujímavé osoby oznámené do začiatku septembra).