Požiarna bezpečnosť

seminár 9.september 2016


Seminár: Požiarna bezpečnosť

10.00 hod. – 10.10 hod. • Slávnostné privítanie Prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý

10. 10 hod. – 10 30 hod. • Dehn and Sohn ,GmbH, Ochrana pred bleskom ako zdrojom príčiny požiaru

10. 30 hod. – 11 00 hod. • Plettac Systems s.r.o., Moderné termovízne systémy ako vhodný prostriedok pre:

  1. včasnú detekciu požiaru a trvalý monitoring teplotných podmienok
  2. spoľahlivú videodetekciu pohybu v sťažených svetelných podmienkach (v noci)

11. 00 hod. – 11 20 hod. • METALIA ,a.s., Protipožiarne antipanikové a únikové východy podľa normy EN 1125:2008
(a EN 179:2008) v zmysle ochrany:

  1. zdravia a bezpečnosti obyvateľstva nad rámec legislatívy
  2. majetku pred napadnutím zvonku
  3. majetku a prevádzkového režimu pred nedovoleným únikom zvnútra

11. 30 hod. – 12 10 hod. • Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o., prezentácia riešenia pre požiarne (zásahové) jednotky

"Real time-ová situačná informácia spolu so živým video prenosom z personálnej kamery záchranára priamo z miesta zásahu predstavujú životne dôležité a kľúčové informačné toky pre efektívny rizikový manažment záchranných akcií. Použitím pôvodne armádnej rádiovej technológie IP MANET (IP Mobile Ad-hoc Network) spolu so živým prenosom z osobnej IP kamery záchranára alebo bezpilotného prostriedku UAV alebo UGV je dnes možné okamžite nasadiť vysokorýchlostný hlasový a video komunikačný systém na akomkoľvek mieste nehody bez závislosti na lokálnej dostupnosti rádiových technológií."

12. 15 hod. – 13 00 hod. • Slovenská komora stavebných inžinierov, Predseda SKSI prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD.

  1. prezentácia spolupráce HaZZ so statikmi SKSI počas zásahu v Jasnej 2015
  2. diskusia „ad - hoc“ na tému komplexnej spolupráce HaZZ s SKSI

13. 15 hod. – 13 45 hod. • UAVONIC .s r.o., Praktické ukážky lietania dronov