Požiarna bezpečnosť 

  Medzinárodný seminár 15. marec 2019

 

    Program  

 

     9.30  hod. - 10.00 hod.   Prezentácia účastníkov seminára - Istropolis -  2. poschodie  Trnavské mýto 1, Bratislava

    10.00 hod. - 10.10 hod.    Slávnostné otvorenie

    10.10 hod. - 10.25 hod     Metodika špecifikácie ochranných opatrení na zabránenie vzniku požiaru

                                                 pri zásahu bleskom   Prednášajúci: Ing.Jiří Kroupa, Slovenská republika

     10.25 hod. - 10.45 hod.    Požiarna ochrana budov prostredníctvom moderných technológií

                                                  Prednášajúci: Ing.Rudolf Procházka, Česká republika 

     10.45 hod. - 11.00 hod.     Skladové archívne technológie   Prednášajúci : Ing. Smolen, Slovenská republika    

     11.00 hod. - 11.20 hod.     Zariadenie, eliminujúce vznik požiaru od elektrických zariadenií, alebo rozvodov 

                                                  Prednášajúci: Ing. Jozef Cincula, Česká republika

     11.20 hod. - 11.35 hod       Lites - tradičný výrobca požiarnych systémov

                                                   Prednášajúci : Bc.Martin Vodák, Česká republika

     11.35 hod -  11.50hod.       Rýchla detekcia požiaru v rizikovom prostredí

                                                    Prednášajúci: Mgr.Tomáš Soták, Slovenská republika

      11.50 hod. - 12.30 hod.     Spolupráca Hasičského a záchranného zboru so Slovenskou komorou stavebných 

                                                    inžinierov v oblasti prevencie a represie, diskusia ad-hoc

                                                   Prednášajúci:  prof. Dipl.-Ing.Dr. Vladimír BENKO,PhD, Prezident SKSI.

       12.30 hod. - 12.40.hod.     Ukončenie seminára