Sympózium Akadémie PZ

8. 9. 2016


Rektor akadémie policajného zboru
v Bratislave

Vážení účastníci veľtrhu SECURITY 2016,

Akadémia Policajného zboru v Bratislave, v spolupráci s Exposition Design - Expo D, v súvislosti s organizovaním 20. ročníka medzinárodného veľtrhu SECURITY 2016, v rámci jeho sprievodného programu, organizuje dňa 8.  9. 2016  XIII. medzinárodné sympózium, ktoré bude zamerané v prevažnej miere na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti akadémie.

Program medzinárodného sympózia:

 • 09.30 - 10.00 Prezentácia účastníkov sympózia
 • 10.00 - 10.10 Otvorenie sympózia – rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave
 • 10.10 - 10.30 Prognóza vybraných druhov kriminality v SR - JUDr. Jana Cagáňová - Akadémia PZ v Bratislave
 • 10.30 - 10.50 Mezinárodní výměna informací o vozidlech a řidičích.
  - doc. Ing. Roman Rak, Ph.D. – Praha, prof. Ing. Anton Tallo, CSc. - Akadémia PZ v Bratislave
 • 10.50 – 11.10 Bezpečnejšia online komunikácia detí a mládeže. - RNDr. Tatriana Hajdúková, PhD.- Akadémia PZ v Bratislave   
 • 11.10 - 11.30 Rozvoj technologií detekce výbušnin v kontextu terorismu. 
  - doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D. – Policejní akademie ČR, Praha 
 • 11.30 - 11.50 Prestávka - občerstvenie
 • 11.50 - 12.10 Identifikace postavy. – doc. Ing. Jiří Jonák, PhD., Policejní akademie ČR, Praha
 • 12.10 - 12.25 Moderné informačné technológie využívané v procese vzdelávania policajtov v Poľsku
  – doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD. - Poľsko
 • 12.25 – 12.40 Nesmrtící náboje vyráběné v ČR -  Mgr. Tomáš Novotný
 • 12.40 - 13.00 Ochrana policajta pri služobnej činnosti.
  – JUDr. Alexandra Zvalová - Akadémia PZ v Bratislave
 • 13.00 - 13.20 Aplikácia kamerových systémov v Slovenskej republike
  ‒ JUDr. Renáta Nociarová - Akadémia PZ v Bratislave
 • 13.20 – 13.30 Ukončenie sympózia – prof. Ing. Anton Tallo, CSc. 
 • 13.30 - Prehliadka výstavy SECURITY – individuálne. 

Organizačný a programový výbor:
prof. Ing.  A. Tallo, CSc.,  - Akadémia PZ, Ing. arch. Drgonec - riaditeľ veľtrhu,  doc. RNDr. Jaroslav Tureček, PhD. – Policajná akadémia ČR, Akadémia PZ v Bratislave, doc. Ing. Jaromír Mlýnek, CSc., Ing. Eva Kunovská – Akadémia PZ v Bratislave.

doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
rektorka
Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Váš záujem o účasť na medzinárodnom sympóziu prosíme potvrdiť u organizačného a programového výboru na adrese:
doc. Ing. Jaromír Mlýnek, CSc., Akadémia Policajného zboru,  Sklabinská 1, 835 17 Bratislava,
Tel.: 09610 57348, fax 0961059052, e-mail: jaromir.mlynek@minv.sk