Vážení účastníci veľtrhu SECURITY 2019,

Akadémia Policajného zboru v Bratislave, v spolupráci s  Expo Design, v súvislosti s organizovaním 21. ročníka medzinárodného veľtrhu SECURITY 2019, v rámci jeho sprievodného programu, organizuje dňa 14.  3. 2019  XIV. medzinárodné sympózium, ktoré bude zamerané na GDPR v praxi a na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti akadémie.

   

  Program medzinárodného sympózia:

 • 09.30 - 10.00   Prezentácia účastníkov sympózia – ISTROPOLIS, Trnavské mýto1,
                         2. poschodie - Bratislava
 • 10.00 - 10.10   Otvorenie sympózia – rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave
 • 10.10 - 11.40   GDPR - Mgr. Hlavina  a Mgr. Dunda – Variaflex s.r.o., Košice
 • 11.40 - 12.00   Kamerové systémy a GDPR -  Dr. h. c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD.
                         – Vysoká škola bezpečnostného manažérstava v Košiciach
 • 12.00 - 13.00    Obed

 

 • 13.00 - 13.15    Pohled na bezpečnostní terminologie z obecného úhlu forenzního vyšetření.
                          - prof. Ing. Roman Rak, Ph.D. – Irisident, Praha
 • 13.15 – 13.30  Detekce kontrabandu v tělních dutinách. -  doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.
                        – AMBIS vysoká škola, Praha,
    ČR
 • 13.30 - 13.45   Bezpečnosť informačných systémov – ľudský faktor. – Ing. Vincent Holubiczky
                         - Akadémia PZ v Bratislave
 • 13.45 – 14.00.  Rizikovosť mladých vodičov - RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD., Bc. Eva Štefanidesová
                         - Akadémia PZ v Bratislave   
 • 14.00 - 14.15    Systém eCall v podmienkach SR po roku fungovania. – mjr. Ing. Milan Marcinek, PhD.
                         - Akadémia PZ v Bratislave   
 • 14.15 – 14.30   Moderné technológie pri zabezpečovaní hraničného dozoru SR.
                         – doc. JUDr. Robert Odler, PhD. - Akadémia PZ v Bratislave   
 • 14.30 – 14.40   Ukončenie sympózia – prof. Ing. Anton Tallo, CSc.
 • 14.40 -              Prehliadka výstavy SECURITY – individuálne.

 

Organizačný a programový výbor:

prof. Ing.  A. Tallo, CSc.,  - Akadémia PZ,
Ing. arch. Vladislav Drgonec - riaditeľ veľtrhu, 
doc. RNDr. Jaroslav Tureček, PhD. – Ambis vysoká škola, Praha, Akadémia PZ v Bratislave,
doc. Ing. Jaromír Mlýnek, CSc.,
Ing. Eva Kunovská,  – Akadémia PZ v Bratislave,
JUDr. Františka Jakubíková

 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 

Váš záujem o účasť na medzinárodnom sympóziu prosíme potvrdiť u organizačného a programového výboru na adrese:

doc. Ing. Jaromír Mlýnek, CSc., Akadémia Policajného zboru,  Sklabinská 1, 835 17 Bratislava,
Tel.: 09610 57348,  e-mail: jaromir.mlynek@minv.sk