História Security Bratislava


Vážená odborná verejnosť, vážení vystavovatelia,

história veľtrhu Security Bratislava sa začala písať v roku 1990, keď z podnetu ministerstva vnútra vznikla preventívno – bezpečnostná akcia výstavného charakteru. Jej cieľom bolo oboznámiť čo možno najširšiu verejnosť s možnosťami ochrany života, zdravia a majetku.

Výrobcovia bezpečnostných systémov veľmi rýchlo využili novovytvorený priestor na možnosť prezentácie svojich najnovších produktov v stredoeurópskom regióne. Akcia sa tak po úvodných ročníkoch okamžite transformovala na vysokošpecializovaný veľtrh, ktorý rieši otázky komplexnej bezpečnosti z pohľadu profesionálnych bezpečnostných špecialistov a bezpečnostných firiem.

Prioritou Security Bratislava sa od počiatku stala prezentácia kvality a nie kvantity.

Ako vystavovateľov sa na veľtrhu zúčastňuje do 70 firiem na cca 1500 m2 výstavnej plochy.

Pravidelne má na veľtrhu premiéru viacero svetových noviniek renomovaných zahraničných a domácich výrobcov bezpečnostnej techniky.

Súčasťou Security Bratislava sa stali Medzinárodné sympózium Akadémie policajného zboru a semináre Informačná bezpečnosť.

Organizačný výbor veľtrhu Security Bratislava