Nomenklatúra veľtrhu Security Bratislava


Sekcia 1.: Mechanické zabezpečovacie systémy

1.1. Trezory, depozitné schránky,bankové miestnosti.
1.2. Vybavenie interiérov: zámky, retiazky, dvere, okná, výklady so zvýšenou anti-vandal ochranou.
1.3. Vybavenie exteriérov: brány, ploty, bariéry.
1.4.Mechanické zabezpečovacie systémy pre vozidlá.
1.5.Vozidlá na prevoz hotovosti a cenností.


Sekcia 2.: Elektronické zabezpečovacie systémy

2.1. EZS – všetky typy detektorov, centrál, príslušenstvo.
2.2. Uzavretý TV okruhy (CCTV) a zariadenia

  • domáce kamery vnútorné, vonkajšie, anti-vandal
  • analógové, IP, Megapixel video kamery (PAL), objektívy, príslušenstvo
  • monitory, video rekordéry
  • systém archívovania nahrávok

2.3. Systém monitorovania vozidiel.
2.4. Perimetrické zabezpečovacie systémy.
2.5. Prístupové zariadenia a systémy 

  • biometria: identifikácia tváre, odtlačky prstov, dúhovky, hlasu, ruky, atď. 


Sekcia 3.: Ochrana letísk pred teroristickými útokmi , detekcia zločinu
 

3.1. Detekcia a prevencia bombových útokov.
3.2. Vizuálne systémy, identifikačné kamery, spektrograf.
3.3. Systémy na kontrolu pasažierov.
3.4. Osobná a batožinová kontrola. 3.5. Mobilné detekčné systémy.
3.6. Registrácia stôp.
3.7. Laboratórne zariadenia pre chemické, biologické, fyzikálne analýzy.  


Sekcia 4.: Protipožiarna a záchranárska technika

4.1. Požiarna signalizácia, strediská registrácie požiarov.
4.2. Detektory : plynu, teploty, optické , termo, multi senzorové, a iné.
4.3. Automatické hasiace systémy, zabudované protipožiarne systémy.
4.4. Zvukové výstražné systémy.
4.5. Záchranárske a evakuačné systémy. 


Sekcia 5.: Informačná bezpečnosť

5.1.Bezpečnosť technických prostriedkov.
5.2. Bezpečnosť programových prostriedkov.
5.3. Prostriedky antivírusovej ochrany.
5.4.Zabezpečenie integrity a dôvernosť informácií.
5.5.Prostriedky pre bezpečnú komunikáciu v počítačových sieťach.
5.6.Identifikácia a autentifikácia.
5.7.Normy a právne aspekty počítačovej bezpečnosti.
5.8.Elektronický obchod a bezpečnosť E – commerce.
5.9.Elektronický podpis.


Sekcia 6.: Služby a literatúra

6.1.poradenské centrum Služby ochrany objektov Prezídia PZ
6.2.Infocentrum pre Prevenciu kriminality
6.3.odborná literatúra