CYBER SECURITY2019

Seminár o informačnej a kybernetickej bezpečnosti 

13. 3. 2019 - 13.00 hod. ISTROPOLIS, 2. poschodie seminárne miestnosti

 

PROGRAM vypracovaný v  spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu /ÚPVII/

 a jednotky CSIRT.SK

 

1. Zákon o informačných technológiách a verejnej správe /zákon ITVS/ - bezpečnostné aspekty z pohľadu

   správcu a  prevádzkovateľa,    prednášajúci: ÚPVII

2. Zákon o ITVS: od výnosu o štandardoch číslo 55/2014 Z.z. k štandardom a výnosom vydaných orgánom vedenia

   prednášajúci: ÚPVII

3. Odvrátime blackout ? - Kybernetická bezpečnosť pri riadení energií,   prednášajúci: Sprecher Automation

4. Ako vie napomôcť  CSIRT.SK pri plnení podľa zákona o ITVS,   prednášajúci: jednotka CSIRT.SK

 

PROGRAM  WORKSHOP časti:

Demonštrácia a simulácia priebehu kybernetického útoku a typy zraniteľností

- pohľad útočníka

- pohľad obete

- ako sa brániť /typické zraniteľnosti a možnosti ich eliminácie/

- sociálne inžinierstvo a phishingový test